Porządki obrad posiedzeń Komitetu Fizyki PAN:
Uchwały i stanowiska Komitetu Fizyki PAN: