W czasopiśmie PAUza Akademicka (nr 318 z 10 grudnia 2015) opublikowano artukuł
prof. dr hab. Franciszka Kroka nt. działalności Komitetu. Treść >>>