Do zadań Komitetu Fizyki PAN należy podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi fizyki oraz wykorzystanie jej osiągnięć dla dobra kraju.

W szczególności do zadań Komitetu należy:
  • Przeprowadzanie ocen stanu rozwoju i potrzeb fizyki lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz instytucji naukowych, przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz naukowych;
  • Wypowiadanie się w sprawach nauczania fizyki, analiza i ocena programów nauczania;
  • Wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących udział w życiu naukowym kraju i zapewniających rozwój młodej kadry naukowej w zakresie fizyki;
  • Rozważanie istotnych problemów fizyki lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz organizowanie w tym celu debat, dyskusji i konferencji naukowych;
  • Dbałość o wkład nauki polskiej w rozwój nauki w świecie i wspieranie współpracy międzynarodowej;
Komitet Fizyki PAN pełni funkcję komitetu narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Fizyki Czystej i Stosowanej (IUPAP) oraz komitetu narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Komisją Optyki (ICO). Informacje o tych organizacjach, w tym o ich działalności dotyczącej sponsorowania konferencji naukowych i nagród dla naukowców, znajdują się na stronach internetowych IUPAP i ICO