1. Sekcja ds. Nauczania Fizyki
  Przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Naskręcki
 2. Sekcja ds. Wydawnictw
  Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Sobczyk
 3. Sekcja ds. Współpracy Międzynarodowej
  Przewodnicząca: prof. dr hab. Helena Białkowska
 4. Sekcja ds. Infrastruktury Naukowo – Badawczej
  Przewodniczący: prof. dr hab. Roman Stępniewski